Rekrutacja – ważne informacje i listy zakwalifikowanych

Ważne informacje

Potwierdzeniem woli nauki w danej szkole jest złożenie oryginałów świadectw. Jeżeli znalazłeś/-aś się na liście zakwalifikowanych i posiadamy Twoje dokumenty w oryginale, to nie musisz nas informować o tym, że chcesz się u nas uczyć.

Jeżeli są u nas tylko kopie Twoich dokumentów lub Twoje dokumenty przechowuje inna szkoła, to jak najszybciej przynieś nam oryginały. Masz na to czas tylko do 18 sierpnia.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś/-aś się do nas lub nie chcesz się u nas uczyć, to jak najszybciej odbierz z sekretariatu naszej szkoły swoje dokumenty.

Informacje dotyczące badań lekarskich

Badania lekarskie uczniów klas I (rok szkolny 2020/2021) odbędą się w dniu 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) na terenie naszej szkoły – gabinet nr 10 ( gabinet pielęgniarki szkolnej). Badania odbędą się w następujących godzinach:

  • kl. I technik budownictwa – 8:00
  • kl. I technik mechanik/technik mechatronik – 9:00
  • kl. I technik informatyk – 10:00
  • kl. I technik chłodnictwa i klimatyzacji/technik urządzeń i systemów energii odnawialnej – 11:00

Wyżej wymienione badania są obowiązkowe!!!

Uczniowie klasy I TH i I TOT! Sanepid zawiesił przyjmowanie próbek, więc badania na nosicielstwo odbędą się we wrześniu.

Listy