Rekrutacja uzupełniająca do Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2020/2021

Ruszyła rekrutacja uzdolnionej młodzieży do Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2020/2021.

Do Projektu mogą się zgłaszać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami:

 • VI – VIII klasy szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,

i interesują się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.).

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach
 • warsztaty tematyczne
 • stypendia
 • obozy naukowe (letnie i zimowe)

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 21 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie poniższe dokumenty:

Dodatkowe informacje

 1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel, pedagog, psycholog, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.
 2. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone na liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
   

  • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych lub nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
  • uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 Pozostałe dokumenty: