Rekrutacja do Projektu Erasmus +

W dniach od 22 września  do 5 października 2022 r będzie trwał nabór na dwutygodniową naukę języka angielskiego w Portugalii  dla uczniów klas technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki w ramach programu finansowanego przez Erasmus+.

Kartę rekrutacyjną można pobrać ze strony szkoły, otrzymać w sekretariacie lub od koordynatora projektu.

Wypełnione dokumenty uczeń składa w sekretariacie szkoły.

W załącznikach regulamin oraz formularz rekrutacji.

Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie szkoły w terminie 12.10.2022 r.

Załączniki: