Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2020/2021 młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami:

  • VII – VIII klasy szkoły podstawowej,
  • szkoły ponadpodstawowej,
  • szkoły ponadgimnazjalnej.

 

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
  • warsztaty rozwijające kreatywność,
  • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
  • stypendia,
  • obozy naukowe.

 

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 05 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie dokumenty znajdujące się na stronie internetowej: http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=46&sub=39&dzialy=46&akcja=artykul&artykul=1588

Uwaga! Termin rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” został przedłużony do 17 lipca 2020 r.

Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.