Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą uczniami szkoły ponadpodstawowej.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
  • warsztaty rozwijające kreatywność,
  • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
  • stypendia,
  • obozy naukowe.

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 09 czerwca 2021 r. do 15 lipca 2021 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie dokumenty rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie Powiatu Kościerskiego pod adresem http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=39&menu=46&dzialy=46&artykul=1989&akcja=artykul

Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.

Do pobrania: