Prezentacja podsumowująca projekt PO WER – Hiszpańskie Staże 2

Zakończył się projekt trwający dwa lata. Na zakończenie uczniowie przygotowują wspólną prezentację jako materiał wykorzystany w konferencji i promocji projektu.
Zapraszamy do pokazu.

Prezentacja podsumowująca projekt PO WER – Hiszpańskie Staże 2 (plik .pdf)