POWER Hiszpańskie Staże 2 – rekrutacja

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do programu POWER Hiszpańskie Staże 2. 

Programy skierowane są dla klas trzecich odbywających praktykę w zawodach:

  • technik obsługi turystycznej,
  • technik hotelarstwa,
  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik budownictwa,
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Termin realizacji stażu zaplanowany jest na miesiąc marzec w roku 2021.

Wymagane są wszystkie podpisy w karcie rekrutacyjnej.

Dokumenty można odebrać u koordynatora projektu w sali nr 30 lub pobrać je samodzielnie wraz z klauzurą RODO z załącznika. Ankiety proszę pozostawić w sekretariacie do dnia 16.10.2020 r. do godziny 13:00

Dokumenty do pobrania: