UE_logo_poziome

Działanie 4.1. – projekt „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”

Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie – informacje (plik .pdf).

Drugi projekt „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” jest stricte inwestycyjny.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, modernizacją pomieszczeń dydaktycznych – na potrzeby kształcenia zawodowego w branżach uznanych za kluczowe dla powiatu kościerskiego oraz zakupem sprzętu na potrzeby punktu doradztwa zawodowego.

Projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych, modernizację pomieszczeń dydaktycznych, w tym przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w PZS Nr 2. Przewiduje się od 2017 r. uruchomienie kierunku kształcenia związanego z chłodnictwem i klimatyzacją, a od 2018 r. utworzenie nowego kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Natomiast w PZS Nr 1 planuje się zakup sprzętu i wyposażenia pracowni dydaktycznych w zakresie technik logistyk i technik spedytor oraz zakup sprzętu na potrzeby koordynatora powiatowego doradztwa zawodowego.

Będzie to pierwszy w historii szkolnictwa ponadgimnazjalnego taki zastrzyk w bazę dydaktyczną, związaną bezpośrednio z pracowniami zawodowymi. Wartość projektu wyniesie ponad 2,1 mln. zł.