OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE

Uczeń klasy 4MMt – Przemysław Skwierawski uzyskał tytuł FINALISTY w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice na szczeblu ogólnopolskim.

Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny, a jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności i wynalazczości. Rozwija zdobywanie praktycznych umiejętności, aktywizuje twórcze myślenie, a także rozwija edukację o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Konkurs składał się z części okręgowej, gdzie nasz uczeń zajął 1 miejsce i dzięki temu został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego olimpiady.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!