Nauczanie hybrydowe w dniach od 17 do 30 maja

W związku z wprowadzeniem od dnia 17 maja 2021 r. nauczania w szkole ponadpodstawowej w modelu hybrydowym, obowiązuje następujący harmonogram zajęć dla klas wszystkich typów szkół młodzieżowych „Budowlanki”:

Od 17 do 21 maja na NAUCZANIU ZDALNYM pozostają:

3 TI, 2a TI, 1TI,
3 TOT, 2b TO, 1HTO,
2a TH, 2b TH
1 hmz, 2a hm, 2b hm, 3 mtz

Od 17 do 21 maja NAUCZANIE STACJONARNE rozpoczną:

1 CE, 2a CE, 3 CEO,
1 MMt, 2a MM, 2b MM, 3 MMt
1 TB, 2b TB, 3 TB
1 km, 2a km, 2b km, 3 kim

Od 24 do 28 maja zamiana:

Na NAUCZANIU ZDALNYM pozostają:

1 CE, 2a CE, 3 CEO,
1 MMt, 2a MM, 2b MM, 3 MMt
1 TB, 2b TB, 3 TB
1 km, 2a km, 2b km, 3 kim

Od 24 do 28 maja NAUCZANIE STACJONARNE rozpoczną:

3 TI, 2a TI, 1TI,
3 TOT, 2b TO, 1HTO,
2a TH, 2b TH
1 hmz, 2a hm, 2b hm, 3 mtz

KLASY SZKOŁY SPECJALNEJ PRACUJĄ STACJONARNIE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE i PRAKTYKI ZAWODOWE PROWADZONE SĄ STACJONARNIE