Najlepszy Hotelarz Roku 2017

W dniu 2 lutego 2017 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom wewnątrzszkolnego konkursu „Na najlepszego hotelarza Roku 2017”. Z dwudziestu siedmiu uczniów, którzy przystąpili do pierwszego etapu konkursu, finalistami zostało pięć osób:

  • Tatiana Okrój – 4 TH
  • Sabina Orlikowska – 4 TH
  • Dominika Chylak – 3 TH
  • Anna Wronikowska – 2 TH
  • Marcelina  Bronk – 1 TH

Pan wicedyrektor  Marian Felskowski wręczył laureatom konkursu dyplomy oraz nagrody.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Anna Wronikowska – uczennica klasy 2 TH. Otrzymała ona tytuł Najlepszego Hotelarza Roku 2017.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Zapraszamy do udziału w konkursie przyszłym roku.