Matura 2024 – komunikaty i harmonogram

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2024 r. (plik .pdf)

Szczegółowy harmonogram matur pisemnych – maj 2024 r. (plik . pdf)

Uwaga! Aktualizacja!:

Szczegółowy harmonogram matur ustnych – maj 2024 r. (plik . pdf)