Matura 2023 – harmonogram

Uwaga! Do dnia 4 maja 2023 r. należy składać w sekretariacie szkoły podpisane kalkulatory proste na maturę z matematyki.

Szczegółowy harmonogram matur pisemnych – maj 2023 r. (plik . pdf)

Szczegółowy harmonogram matur ustnych – maj 2023 r. (plik . pdf)

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2023r. (plik .pdf)