Konkurs „Świat oczami młodych”

Zarząd Fundacji Banku Ochrony Środowiska zaprasza młodzież w wieku 10–19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury do udziału w konkursie „Świat oczami młodych”, organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską.

Projekt jest objęty patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawią szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”. Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edukacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

Konkurs dzieli się na dwa etapy:

  • w pierwszym etapie koordynator konkursu powinien na terenie swojej placówki zorganizować wewnętrzny konkurs, w którym w drodze głosowania zostaną wyłonione maksymalnie trzy najlepsze prace;
  • w drugim etapie najlepsze prace należy przesłać organizatorom konkursu „Świat Oczami Młodych” – zostaną one opublikowane na stronie konkursu, ocenione przez Komisję Sędziowską oraz wezmą udział w głosowaniu internautów.

„Świat oczami młodych” to jedyna okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Prace, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wprowadzone do obiegu w październiku 2017 roku.

Wierzymy, że konkurs zachęci młodzież do zainteresowania się sztuką w jej miniaturowej formie znaczka pocztowego, a budowana wokół projektu wartość dodana – wiedza o zdrowym stylu życia, a zwłaszcza o żywieniu i aktywności fizycznej – zainspiruje młodzież do głębszego zainteresowania się tą tematyką, a w dłuższej perspektywie wpłynie na prozdrowotne postawy i wybory młodych ludzi.

Zadaniem koordynatora będzie:

  • zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie,
  • szerzenie wiedzy dotyczącej znaczków i zdrowego stylu życia w społeczności szkolnej,
  • zebranie prac uczniów i zorganizowanie głosowania, w którym wyłonione zostaną trzy prace
  • przesłanie zwycięskich prac do organizatora.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Komisja Sędziowska wyłoni 3 prace, które otrzymają nagrody główne – prace, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych, które zostaną wydane przez Pocztę Polska, a nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac oraz koordynatorzy konkursu.

Dodatkowo Komisja wybierze 10 kolejnych prac, które zdobędą wyróżnienia (nagrody rzeczowe otrzymają autorzy prac oraz koordynatorzy konkursu).

Wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu Internautów.

Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych!

Jak się zapisać?

Na stronie www.oczamimlodych.pl znajduje się formularz, przez który Szkoły i Domy Kultury mogą się rejestrować do 31 maja br., a prace konkursowe przesyłać do końca czerwca br.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Marią Jakubowską, nr telefonu: 22 532 71 94, e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oczamimlodych.pl