Konkurs matematyczno-informatyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie matematyczno-informatycznym na film zatytułowany „Czy liczbami można się dobrze bawić?”.

 Przebieg konkursu:

  • Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu zatytułowanego Czy liczbami można się dobrze bawić?”
  • Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby), każda osoba/grupa może oddać do oceny jedną pracę.
  • Film należy dostarczyć na nośnikach zewnętrznych.

Terminy:

  • Pracę należy oddać do 15 marca 2019 r. do p. Joanny Wonitowej lub do p. Danuty Żywickiej.

Nagrody:

  • Laureaci otrzymają nagrody książkowe (1, 2 i 3 miejsce) oraz dyplomy.
  • 1, 2 i 3 miejsce: ocena celująca z wybranego przedmiotu (matematyka lub informatyka), która będzie brana pod uwagę na równi z oceną ze sprawdzianu (zapisana w dzienniku na czerwono).
  • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą za aktywność z wybranego przedmiotu (matematyki lub informatyki).

Szczegółowy regulamin konkursu (plik .pdf)