BADANIA LEKARSKIE – DODATKOWY TERMIN

Informujemy, że w dniu 25.07.2016 r. o godz. 9:00 w budynku szkoły (gabinet nr 8) zostaną przeprowadzone badania profilaktyczne dla uczniów, którzy nie byli obecni we wcześniejszym terminie, (tj. 6, 7, 8 lipca). Badania obowiązują uczniów następujących zawodów:

  • technik informatyk,
  • technik mechatronik,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • technik mechanik,
  • technik budownictwa,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (dotyczy uczniów, deklarujących realizowanie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych),
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (dotyczy uczniów, deklarujących realizowanie zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych).

Obecność OBOWIĄZKOWA

Na w/w badanie profilaktyczne należy zgłosić się z wykonanym „ogólnym badaniem krwi”.