PLANY LEKCJI

Dla uczniów
Dla słuchaczy

HISTORIA SZKOŁY

Poznaj naszą historię

Klik

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Znajdź swoje powołanie

Klik

e-DZIENNIK

Dziennik elektroniczny

Klik

Kierowca mechanik

mechanik2

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. Miejscem pracy kierowcy mechanika jest pojazd samochodowy, zespół pojazdów lub stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, ewentualnie miejsce załadunku i rozładunku pojazdu.

Kończąc ten kierunek będziesz przygotowany do:

  • organizowania stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • planowania optymalnej trasy przejazdu
  • kierowania samochodem lub zespołem pojazdów
  • prowadzenia dokumentacji pojazdu
  • prowadzenia dokumentacji przewozowej
  • wykonywania czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
  • prowadzenia dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych

„Chcę być lepszy
od samego siebie”