Informacja dla zdających poprawkową maturę z matematyki w sierpniu.

Kalkulatory potrzebne na poprawkową maturę z matematyki prosimy oddawać w sekretariacie szkoły dnia 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 14:00.