Informacja dla uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej

Przypominamy o obowiązku złożenia próbek do badań na nosicielstwo w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej uczniom klas 1 TOT i 1 TH rok szkolny 2017/2018 (pojemniki do próbek oraz skierowania można pobrać w sekretariacie szkoły).

W/w badania należy wykonać do końca sierpnia br.

Informujemy, że lekarz medycyny pracy dla 1 TH oraz 1 TOT będzie badał uczniów po 4 września w budynku szkoły.