Informacja dla klas rozpoczynających praktykę zawodową 4.09.2017 r. (2 TH i 3 TB)

Dnia 1 września 2017 r. klasy 2 TH i 3 TB proszone są o obowiązkowe stawienie się do szkoły ze względu na zmiany w przydziale praktyk oraz pobranie zaświadczeń lekarskich i omówienie zasad prowadzenia zeszytów praktyk. Spotkanie odbędzie się w sali nr 19:

Klasa 2 TH – godz. 9:30

Klasa 3 TB – godz. 10:00

Jednocześnie informujemy, że dla klasy 3 TB o godz. 11:00 odbędzie się szkolenie BHP u Pana Repińskiego.