Nieodebrane świadectwa dojrzałości zostały przekazane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.