Informacja dla absolwentów – matura 2020 r.

Prosimy o odbiór świadectw maturalnych do 31 października br.

Nieodebrane świadectwa po w/w terminie zostaną odesłane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.