Indywidualne harmonogramy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w  sesji  sierpień – październik  są do odebrania w szkole (drugie piętro  –  sala 52).