Egzamin zawodowy – harmonogramy

Indywidualne harmonogramy  zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji  2.: czerwiec – lipiec 2017 r.  są do odebrania w szkole (drugie piętro  –  sala 52).