UE_logo_poziome

Podziałanie 3.3.1. – projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”

Pierwszy projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”, jest skierowany do 528 uczniów szkół kształcenia zawodowego, wybranych branż kluczowych i zawodach w ramach Koncepcji: Budownictwo (uczniowie PZS Nr2 w Kościerzynie), Transport, logistyka i motoryzacja (uczniowie PZS Nr1 w Kościerzynie) oraz ICT i elektronika (uczniowie PZS Nr 2 w Kościerzynie).

Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o Diagnozę potrzeb rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego, przyjętą Uch. Nr 5/76/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z 19.01.2016r.

W ramach zaplanowanych działań przewidujemy m.in.: wsparcie uczniów poprzez płatne staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, m.in. kursy programowania i obsługi obrabiarek numerycznych, AutoCad, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy, wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (szkolenia, kursy i staże u pracodawców), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Planowana oferta wsparcia dla uczniów szkół zawodowych, w zakresie kształcenia zawodowego opiera się rozwoju kompetencji zawodowych uczniów i ma doprowadzić do podniesienia umiejętności praktycznych uczniów, co w konsekwencji zwiększy ich szansę na pozytywne wyniki egzaminów zawodowych i ostatecznie znalezienie pracy. Wartość projektu to pond 3 mln. zł. i będzie trwał do końca 2020 roku.