Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018 – 2019

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018 – 2019 (plik .pdf)