Bezpłatne szkoły dla dorosłych!!!

Liceum ogólnokształcące

3-letni cykl kształcenia lub 2-letni cykl kształcenia (dla absolwentów szkół zawodowych)

  • dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
  • dla absolwentów gimnazjów
  • dla absolwentów szkół podstawowych
  • dla absolwentów wyżej wymienionych szkół z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Szkoła policealna

2-letni cykl kształcenia

  • dla absolwentów szkół średnich (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum zawodowego, technikum)
  • kształcenie w zawodach: technik informatyk oraz technik turystyki wiejskiej

Zapraszamy do Budowlanki!!!

Pliki do pobrania: