Akademia Morska w Gdyni – wyjazd studyjny

W dniu 6 listopada 2017 r. klasy II TI oraz II TMt wzięły udział w zajęciach laboratoryjnych na Akademii Morskiej w Gdyni. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerski.

Tematyka wizyty studyjnej:

  • Szczegółowa próba rozciągania.
  • Udarowa próba zginania.
  • Badania mikro i makroskopowe stali.
  • Oględziny i badania topografii powierzchni stali za pomocą profilometrów.
  • Oznaczenie składu chemicznego różnych gatunków materiałów za pomocą spektrometrów.
  • Budowa i struktura funkcjonowania Symulatora Siłowni Okrętowej.
  • Zastosowanie języka C do programowania mikrokontrolerów.

Akademia Morska o nas.