Szkolenie z zakresu podstaw techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Z końcem maja br. uczniowie klasy II CTO o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji biorący udział w projekcie „Nowoczesna edukacja w Sercu Kaszub” uczestniczyli w szkoleniu modułowym z zakresu podstaw techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

Tematyka szkolenia obejmowała m. in. :

  • zasady montażu, obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
  • czynniki chłodnicze i nośniki ciepła,
  • przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Poza teoretycznym wprowadzeniem do zajęć z chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła uczniowie mieli możliwość wykonania montażu instalacji chłodniczej, prowadzenia odzysku czynnika chłodniczego, wytwarzania próżni oraz napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym. Poza tym dokonywali licznych pomiarów, a także doskonalili swoje umiejętności teoretyczne i manualne podczas wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych, w tym połączeń wykonywanych techniką lutowania twardego.

Szkolenie zakończyło się egzaminem i wręczeniem certyfikatów.