13 01, 2021

Nowy plan lekcji

Nowy plan lekcji Od 18 do 31 stycznia 2021 r. obowiązuje następujący plan lekcji (kolejna zmiana od 1 lutego): - plan lekcji od 18 do 31 stycznia.

12 01, 2021

EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!!

EGZAMIN MATURALNY 2021 – ZMIANY!!! 1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z: języka polskiego (PP) , matematyki (PP) , wybranego języka obcego (PP). 2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego w pkt. 1. 3. Nie ma obowiązku: przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego [...]