Ważny komunikat!

Szanowni Państwo!

Pragnę powiadomić Państwa – wszystkich zainteresowanych: Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, lokalną społeczność o faktycznym stanie rzeczy dotyczących uczniów Budowlanki przebywających na praktykach zagranicznych w Hiszpanii oraz ich nauczycieli – opiekunów.

Kończy się pobyt młodzieży w Granadzie związany z realizacją projektu „Hiszpańskie staże”  i „Hiszpańskie staże 2”; uczniowie otrzymują certyfikaty uczestnictwa w praktykach za granicą i wracają do kraju. Wszyscy uczniowie są w bardzo dobrym samopoczuciu, są bardzo zadowoleni z pobytu i uzyskania dodatkowych praktycznych umiejętności.

W obecnej sytuacji panującej w kraju i na świecie, w trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli i ich rodzin oraz powracających z Hiszpanii, organ prowadzący szkołę – Powiat Kościerski, we współpracy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, przeprowadzi właściwe badania i testy medyczne uczniów i nauczycieli zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Wszelkie inne informacje pojawiające się w lokalnych mediach o sytuacji zdrowotnej naszych uczniów i nauczycieli są nieuzasadnione i nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Dyrektor szkoły

Krzysztof Sowa