Umowa patronacka

W dniu 1 października 2019 roku, została podpisana umowa patronacka pomiędzy naszą szkołą, a Centrum Turystyki „Oskar” z Poznania. Umowa dotyczy współpracy przy utworzeniu klas patronackich w zawodach technik organizacji turystycznej i technik hotelarstwa.
Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży turystyczno – hotelarskiej.
oskar_logo_rgb_png