Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Powiatowy Zespół Szkół nr 2: Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie.