Kurs opiekuna kolonijnego

W miniony weekend grupa dwudziestu dwóch uczniów z naszej szkoły brała udział w kursie opiekuna kolonijnego. Szkolenie odbyło się w murach PZS nr 2. Program kursu obejmował m. in.: organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, obowiązki i zadania wychowawcy grupy oraz zajęcia praktyczne.

Kurs został zorganizowany przez firmę zewnętrzną – Biuro Turystyczne „Czerwiński Travel” z Gdańska. Każdy Uczestnik po zajęciach i zdanym egzaminie otrzymał certyfikat.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.