Egzamin zawodowy – ważne informacje

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2 (czerwiec – lipiec 2020 r.)

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2 (czerwiec – lipiec 2020 r.)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. – Formuła 2012 i Formuła 2017 oraz egzaminu zawodowego w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. – Formuła 2019