Informacja dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Informacja dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Informujemy, że wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można składać do 4 lipca 2016 r.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej do 05 sierpnia 2016r.