7 07, 2021

Informacja dla poprawiających maturę

Informacja dla poprawiających maturę Deklaracje dotyczące przystąpienia do matury poprawkowej należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 9 lipca 2021 r. (piątek) do godziny 14:00.

17 05, 2019

Matura 2019 – harmonogramy (Zmiany!)

Matura 2019 - harmonogramy (Uwaga! Zmiany!) Harmonogram szczegółowy pisemnych matur – maj 2019 r. (plik .pdf) Harmonogram szczegółowy ustnych matur – maj 2019 r. (plik .pdf)

8 05, 2017

Informacja dla zdających maturę z informatyki

Informacja dla zdających maturę z informatyki Zdających maturę z informatyki informujemy, że na losowanie miejsc i testowanie pracowni zapraszamy we wtorek 9 maja pomiędzy 11:30 a 12:30.

25 04, 2017

Materiały i przybory pomocnicze – matura 2017 r.

Materiały i przybory pomocnicze - matura 2017 r. Lista materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2017 r. (plik .pdf)

14 04, 2017

Uwaga! Maturzyści!

Uwaga! Maturzyści! W sekretariacie szkoły dostępne są kody do bazy danych OKE dla tegorocznych maturzystów. Prosimy o odbieranie identyfikatorów za okazaniem dowodu osobistego.

1 03, 2017

Matura 2017 – harmonogramy

Harmonogram szczegółowy pisemnych matur – maj 2017 r. (plik .pdf) Harmonogram szczegółowy ustnych matur – maj 2017 r. (plik .pdf)

30 09, 2016

Lista tematów z języka polskiego – dla absolwentów poprawiających tzw. „starą” maturę

Dotyczy absolwentów poprawiających tzw. "starą" maturę! Lista tematów z języka polskiego na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2016/12017 (plik .pdf).  

13 07, 2016

Harmonogram ogólny egzaminu maturalnego – sesja poprawkowa – sierpień 2016 r.

Harmonogram ogólny egzaminu maturalnego – sesja poprawkowa - sierpień 2016 r. (plik .pdf)

6 07, 2016

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych Świadectwa maturalne można odbierać w sekretariacie szkoły do dnia 30 września 2016 r. Po upływie tego terminu będą one dostępne w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

5 06, 2016

Informacja dla powtarzających część praktyczną matury z informatyki

Informacja dla powtarzających część praktyczną matury z informatyki Egzamin odbędzie się 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 (stawić się najpóźniej o 13:30). Na losowanie miejsc i testowanie pracowni zapraszamy w piątek 10 czerwca pomiędzy 9:00 a 10:00.