PLANY LEKCJI
DLA UCZNIÓWDLA SŁUCHACZY
HISTORIA SZKOŁY
Poznaj naszą historięKLIK
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Znajdź swoje powołanieKLIK
WIRTUALNY SPACER
Przejdź się po szkoleJUŻ NIEDŁUGO

Dokumentacja

Dokumenty do pobrania (.pdf):
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWIATU KOŚCIERSKIEGO „NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA W SERCU KASZUB”

Deklaracja Uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”

Załącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 2 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 3 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 4 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 5 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 6 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 7 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 8 do Deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 9 do Deklaracji uczestnictwa

Ogłoszenie o naborze chętnych firm do organizacji staży i […]

Informacje ogólne o projektach

5 mln. 200 tyś na projekty dofinansowane w ramach edukacji zawodowej dla Powiatu Kościerskiego
Na początku drogi pozyskiwania środków na szkolnictwo zawodowe było wypracowanie Koncepcji szkolnictwa zawodowego Powiatu Kościerskiego, która brała udział w konkursie wojewódzkim, składającym się na przedsięwzięcie strategiczne pt.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” i została pozytywnie oceniona przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
Przygotowanie dobrej podstawy projektowej dało szansę na możliwość aplikowania o środki unijne w ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego […]

Działanie 4.1. – projekt „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”

Działanie 4.1. – projekt „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie”
Drugi projekt „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” jest stricte inwestycyjny.
Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, modernizacją pomieszczeń dydaktycznych – na potrzeby kształcenia zawodowego w branżach uznanych za kluczowe dla powiatu kościerskiego oraz zakupem sprzętu na potrzeby punktu doradztwa zawodowego.
Projekt obejmuje […]

Podziałanie 3.3.1. – projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”

Podziałanie 3.3.1. – projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”
Pierwszy projekt „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”, jest skierowany do 528 uczniów szkół kształcenia zawodowego, wybranych branż kluczowych i zawodach w ramach Koncepcji: Budownictwo (uczniowie PZS Nr2 w Kościerzynie), Transport, logistyka i motoryzacja (uczniowie PZS Nr1 w Kościerzynie) oraz ICT i elektronika (uczniowie PZS Nr 2 w Kościerzynie).
Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o Diagnozę potrzeb rozwojowych kształcenia ogólnego i zawodowego Powiatu Kościerskiego, przyjętą Uch. Nr 5/76/2016 Zarządu Powiatu […]

„Chcę być lepszy
od samego siebie”