PLANY LEKCJI
DLA UCZNIÓWDLA SŁUCHACZY
HISTORIA SZKOŁY
Poznaj naszą historięKLIK
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Znajdź swoje powołanieKLIK
e-DZIENNIK
DZIENNIK ELEKTRONICZNYKLIK

 

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2019/2020

Stypendia w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej na rok szkolny 2019/2020

Szkolenie z zakresu techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

W dniu 11 czerwca 2019 roku uczniowie klasy II CTO o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji brali udział w szkoleniu dotyczącym zastosowań urządzeń z zakresu techniki  wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w specjalistycznych aplikacjach basenowych, higienicznych i przeciwwybuchowych.  Szkolenie przeprowadzili pracownicy firmy WOLF GmbH. Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali certyfikaty.

Politechnika Gdańska – wizyta studyjna

W dniu 4 czerwca 2019 r. uczniowie klas II CTO o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz uczniowie klasy I MMt o profilu technik mechatronik uczestniczyli w wizycie studyjnej na Politechnice Gdańskiej.
Uczniowie wzięli udział w badaniu urządzenia chłodniczego, kontroli parametrów pracy, dokonywali zdejmowania charakterystyki układu i wykreślali ją na wykresie log p-h. Ponadto wykonywali badanie instalacji solarnej tj. skojarzonego kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego oraz obliczali na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych sprawność układu.

Szkolenie z zakresu podstaw techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła

Z końcem maja br. uczniowie klasy II CTO o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji biorący udział w projekcie „Nowoczesna edukacja w Sercu Kaszub” uczestniczyli w szkoleniu modułowym z zakresu podstaw techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
Tematyka szkolenia obejmowała m. in. :

zasady montażu, obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła,
czynniki chłodnicze i nośniki ciepła,
przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Poza teoretycznym wprowadzeniem do zajęć z chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła uczniowie mieli możliwość wykonania montażu instalacji chłodniczej, […]

„Chcę być lepszy
od samego siebie”