Matura 2019 – komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie z 5 marca 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2019 r. (plik .pdf).