26 kwietnia – STRAJK

Dla uczniów w tym dniu organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
W przypadku możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych dyrekcja szkoły kontaktuje się z uczniami/rodzicami/prawnymi opiekunami i informuje o organizacji tych zajęć.
Uczniowie, którzy w czasie trwania strajku mają w planie zajęcia praktyczne u pracodawców (zarówno uczniowie szkoły branżowej, jak i uczniowie technikum), zgłaszają się do pracodawców w celu odbycia planowych zajęć praktycznych.
Uczniowie szkoły branżowej – pracownicy młodociani, którzy mają podpisaną umowę z pracodawcą, powinni się stawić u pracodawcy w celu uzgodnienia warunków realizacji zajęć praktycznych w okresie strajku pracowników szkoły, do momentu odwołania protestu.

.

m