Odwiedziliśmy Politechnikę Gdańską

„Dzień Wagarowicza, tj. 21 marca 2019 r., klasa czwarta informatyczno-mechatroniczna spędziła inaczej niż wskazuje nazwa tego „święta”. Większość uczniów klasy maturalnej brała udział w Dniach Otwartych Politechniki Gdańskiej. Przyszli maturzyści spędzili kilka godzin w budynkach tej uczelni, zbierając informację na temat wydziałów, kierunków studiów i kół naukowych. Uczelnia zorganizowała wycieczki dla grup, pokazy chemiczne, zwiedzanie wydziałów i laboratoriów, spotkania z Prodziekanami, Dziekanem i studentami, wykłady na różnych wydziałach, warsztaty oraz pokazy dronów i robotów. To był zdecydowanie ciekawy dzień dla uczniów naszej szkoły.”