Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na prezentację multimedialną

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach programu Pomorskie drogi do Niepodległej organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych (I – II klasy liceów ogólnokształcących, I-II klasy szkół branżowych i I-III klasy techników) na prezentację multimedialną przedstawiającą postać związanego z Pomorzem bohatera zaangażowanego w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz włączenia Pomorza do odradzającej się Ojczyzny. Do udziału w konkursie każda szkoła ponadpodstawowa będzie mogła zgłosić dowolną liczbę trzyosobowych zespołów, które pod opieką nauczyciela przygotują ww. prezentacje (jedna prezentacja na zespół) i prześlą je do koordynatora powiatowego.

Konkurs ma na celu:

  • zachęcić uczniów do włączenia się w obchody roku 2018 jako Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • przybliżyć historyczno-kulturowe dziedzictwo powiatu lub/i regionu,
  • uhonorować lokalnych bohaterów działających na rzecz niepodległości,
  • budować tożsamość regionalną i lokalną poprzez historię,
  • zachęcić do twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • rozwijać kompetencje kluczowe: umiejętność pracy w zespole, poszukiwania i selekcji materiałów źródłowych oraz ich prezentacji,
  • rozwijać umiejętność korzystania z dostępnych materiałów różnego typu.

Uczestnicy konkursu będą mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach mających na celu przybliżenie tła historyczno-kulturowego regionu/powiatu, rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcji materiałów źródłowych, ich przetwarzania i prezentacji.

Laureaci powiatowego etapu konkursu otrzymają nagrody, a ponadto prezentacje, którym na tym etapie przyznano I miejsce, zostaną ponownie ocenione w etapie regionalnym, w którym nagrodzimy zwycięskie zespoły i nauczycieli, którzy się nimi opiekowali. Uroczysta gala podsumowująca etap regionalny  odbędzie się 18 października 2018 roku w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, a wszyscy uczestnicy Gali będą mieli możliwością obejrzenia  spektaklu przygotowanego przez zespól Teatru Muzycznego.

Za realizację etapu powiatowego  opowiadać będzie Pomorska  Akademia Działania – organizacja pozarządowa wyłoniona na drodze otwartego konkursu grantowego. Organizacja ta – współdziałając z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – będzie odpowiedzialna m.in. za współpracę ze szkołami oraz wsparcie zainteresowanej młodzieży w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do dobrego przygotowania konkursowych prezentacji multimedialnych.

Regulamin konkursu multimedialnego został ogłoszony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poświęconej obchodom 100-lecia odzyskania prze z Polskę niepodległości – https://niepodlegla.pomorskie.eu/