Pracownia ICT chłodnictwa i klimatyzacji – prośba o pomoc

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie zwraca się z prośbą o pomoc w określeniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu, wyposażenia, montaż i rozruch pracowni dydaktycznej ICT chłodnictwa i klimatyzacji w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza edukacji zawodowej przez modernizację i wyposażenie PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie: http://koscierzyna.bip-24.pl/index.php?id=632