Informacja dla poprawiających maturę

Deklaracje dotyczące przystąpienia do matury poprawkowej w sierpniu należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 15:00.