30 06, 2017

Informacja dla maturzystów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu

Informacja dla maturzystów, którym przysługuje egzamin poprawkowy w sierpniu Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą w sierpniu przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu [...]

29 06, 2017

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych Tegorocznych maturzystów informujemy, że od piątku 30 czerwca 2017 r. od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły można odbierać świadectwa maturalne.

21 06, 2017

Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku

Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku. Dla maturzystów: bon zniżkowy na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku (plik .pdf).